• Biuro skrojone pod Ciebie!
img

Na czym polega ergonomiczna praca przy komputerze

Ergonomia jest terminem, który jest bardzo często rzucany przez wszelkich speców od marketingu czy też od BHP. Dla niektórych osób termin ten ma konkretne znaczenie, ale dla osób innych nie znaczy kompletnie nic. A czy Ty zastanawiasz się czym jest ergonomia?

Ergonomia pracy

Samo pojęcie ergonomii wywodzi się od greckich dwóch słów. Pierwsze to ergon. Oznacza ono pracę. Drugie słowo to nomos, oznacza to prawo. Przez połączenie tych dwóch słów otrzymujemy słowo, które oznacza naukę o pracę jak i także relację danej osoby do tej właśnie pracy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne przyjęło za definicję, że ergonomia jest dyscypliną naukową, która zajmuje się zrozumieniem wszelkich oddziaływań pomiędzy ludźmi oraz pozostałymi elementami systemu. Jest także profesją, która dotyczy zasad, teorii oraz metod projektowania. Mają one na celu optymalizację ludzkiego dobra oraz ogólnego osiągu całego systemu. Ergonomia wkład wnosi w ocenę zadań oraz we wzornictwo produktów, pracy, zadań, systemów oraz środowiska. Ma na celu uczynienie ich kompatybilnych z możliwościami, potrzebami oraz ograniczeniami ludzi. Powyższa definicja niezbyt dokładnie mówi o o tym czym tak naprawdę ergonomia jest. Należy to uprościć. Ergonomia jest nauką robienia komfortowo rzeczy. Jest to także wykonywanie efektywnie procesów.

Wynajem sali konferencyjnej w Krakowie
 

Co to jest - ergonomia pracy?
 

By wytłumaczyć to najprościej, to należy wyjaśnić, że ergonomia jest zgodnie z definicją nauką o pracy. Praktykiem ergonomii jest osoba, która się zajmuje komfortem pracy oraz tym jak ją skuteczniej wykonywać. Rozpatrywana jest ona w kontekście produktów. Pamiętać jednak należy, że jednocześnie można ona dotyczyć usług oraz procesów. Zarówno dla użytkownika twoich produktów jak i także dla ciebie. Będzie to się wiązało z kolei z odpowiedzią na konkretne pytanie. Pytaniem tym jest jak można korzystać z usługi czy też z produktu, aby spełnić swoje potrzeby? Może także pojawić się pytanie czy będzie się lubiło z tego korzystać. Ergonomia dodatkowo także pomaga określić czy lubimy z czego korzystać oraz definiuje efektywność oraz komfort.

ergonomiczne miejsce pracy


Ergonomia pracy przy biurku
 

Czym jest komfort?

Komfort jest jednym z najważniejszych aspektów designu produktu czy też usługi skutecznego. Komfort w relacji człowiek-maszyna jest jednym z zagadnień designu użytecznego. Komfort oraz użyteczność określa przyjemność subiektywną, zadowolenie oraz pożytek.

Czym jest efektywność?

  • Efektywność jest wykonywaniem czegoś w łatwiejszy sposób. Można ją rozpatrywać w bardzo różnych aspektach.
  • Zmniejszenie liczby kroków, które są niezbędnych do ukończenia zadania
  • Zmniejszenie siły wymaganej do wykonania zadania
  • Zmniejszenie złożoności zadania, a tym samym uproszczenie go.

Jeśli chodzi o efektywność to z nią mamy do czynienia w zasadzie przez cały czas. Gdy coś jest łatwiejsze do wykonania, to mamy zdecydowanie większe szanse, że się to zrobi i będzie się to robiło częściej. Gdy zaś z własnej woli robimy coś często, to najprawdopodobniej tą czynność lubimy wykonywać. Jeśli zaś lubisz to robić, to oznacza to, że jest to komfortowe.

Redakcja portalu

biznesoutfit.pl

Zobacz również